V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego

V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego to wielkie przedsięwzięcie realizowane przez LGD Perły Mazowsza, w którym Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” miała przyjemność uczestniczyć. W imprezie uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, jednostek naukowych, oświatowych, organizacji pozarządowych, służb mundurowych,  jak również reprezentanci sektora samorządowego / publicznego, w tym burmistrzowie i wójtowie. Kongres dla LGD Wszyscy Razem był znakomitą okazją do zaprezentowania najlepszych produktów lokalnych z naszego regionu takich jak: jabłko, papryka czy obwarzanek odrzywolski.

           Nasze piękne stoisko promocyjne przyciągało miłośników smaków. Spotkaniu towarzyszyła nie tylko degustacja produktów tradycyjnych  oferowanych przez producentów, lecz również prezentacja Zespołu Ludowego „Przystalanki”, który swoją muzyką i śpiewem ubarwił przebieg imprezy. Zespół zaprezentował się zarówno przy stoisku jak i na scenie.    Dzięki temu wydarzeniu mogliśmy zaprezentować bogactwo kulturowe i gospodarcze na tle innych Lokalnych Grup Działania.

Za czynny udział w Kongresie szczególne podziękowania ślemy lokalnym producentom, Zespołowi Ludowemu Przystalanki oraz przedstawicielom LGD ”Wszyscy Razem” na czele z Przewodniczącym Rady Panem Markiem Mikołajewskim.

V Kongres Przedsiębiorczości Produk...
V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego
V Kongres Przedsiębiorczości Produk...
V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego
V Kongres Przedsiębiorczości Produk...
V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego
V Kongres Przedsiębiorczości Produk...
V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego
V Kongres Przedsiębiorczości Produk...
V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego
V Kongres Przedsiębiorczości Produk...
V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego