belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia protestu dotyczącego naboru wniosków 03/2017 organizowanego przez LGD w okresie od 15.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, uprzejmie informuje, że w dniu 31.05.2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą odbędzie się IV posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Rozwój działalności gospodarczej.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 03/2017 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 8 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

doradztwo

belka loga2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W dniu 30 marca 2017 roku zakończyły się nabory na operacje w zakresie przedsięwzięcia nr: 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". W ramach naborów biuro codziennie udzielało doradztwa potencjalnym beneficjentom. Ostatecznie wpłynęło 16 wniosków.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

belka loga2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie osoby prowadzące własny biznes, które noszą się z zamiarem skorzystania z dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na spotkania informacyjne związane z planowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 8 marca (środa) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy, oraz 9 marca (czwartek) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie.