belka loga

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne rozpoczęcie naborów wniosków w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, które odbędzie się 14 października 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście nad Pilicą.

Wszystkim potencjalnym beneficjentom pomocy w ramach działania LEADER przypominamy, że zgodnie z § 4. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działająca na obszarze pięciu gmin powiatu przysuskiego tj.: Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów i pięciu gmin powiatu grójeckiego tj.: Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy rusza niebawem z naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

LGD na Litwie

W dniach 01 - 03 września br. samorządowcy, członkowie Zarządu i Rady LGD oraz pracownicy biura LGD „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie gościli na Litwie, gdzie w ramach wyjazdu studyjnego spotkali się z solecznicką LGD. W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu przysuskiego i grójeckiego, należących do tego stowarzyszenia. LGD „Wszyscy Razem” podpisało porozumienie o współpracy z solecznicką LGD, zrzeszającą obszar Rejonu Solecznickiego, zamieszkałego w większości przez Polaków.

Informujemy, że w dniach 8-9 września 2016 roku biuro będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia

Na podstawie §19 ust.4 punkt 4 Statutu Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, zwołuje na wniosek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16 września 2016r. (piątek) o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą (sala konferencyjna)

Zapraszamy do zapoznania się z nową ulotką informacyjną na temat Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem". Ulotka znajduje się w dziale Promocja