Drukuj
Odsłony: 3194
kapela ludowa

Po raz kolejny w dniu 20 listopada w niedzielę Hala Sportowa w Odrzywole wypełniła się barwnymi strojami ludowymi i piękną skoczną muzyką ludową. W tegorocznym Festiwalu Kapel, Zespołów, Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Ziemi Przysuskiej wzięła udział rekordowa liczba uczestników.

Do udziału zgłosiło się 14 zespołów ludowych, 5 zespołów dziecięco – młodzieżowych, 15 kapel, 4 śpiewaczki, a swoje stoiska z daniami regionalnymi i wystrojem ludowym wystawiło 17 KGW i Stowarzyszeń. Impreza przyciągnęła liczną publiczność z gminy Odrzywół i całego regionu radomskiego. Oprócz występów muzycznych można było zapoznać się z zawodami zanikającymi: kowalstwem, rzeźbiarstwem, garncarstwem i wypalaniem w drewnie. Zainteresowanie wzbudziły gospodynie ze Skrzynna, które na swoim stoisku wyrabiały tradycyjnym sposobem masło. Nie zabrakło chętnych do jego degustacji.

Festiwal ma na celu „zachowanie dla pokoleń, ocalenie od zapomnienia” wspaniałej kultury ludowej regionu opoczyńskiego. Region opoczyński to barwny świat strojów, głównie pasiaków, skocznych polek, oberków i mazurków, wycinanek, kilimów, no i oczywiście tradycji kulinarnych.

Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Organizatorem imprezy była Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” i Gmina Odrzywół. Koszty imprezy zostały pokryte w części ze środków samorządu województwa mazowieckiego pozyskanych przez LGD w ramach konkursu oraz przez Gminę Odrzywół. Imprezę wsparł materialnie starosta przysuski Marian Niemirski.

Wśród gości zaproszonych obecni byli m.in. Weronika Piwarska, asystent Marszałka Senatu, poseł Ziemi Radomskiej Robert Mordak, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wochniak, burmistrz Nowego Miasta Mariusz Dziuba i wójtowie gmin: Gielniowa Władysław Czarnecki, Rusinowa Krzysztof Urbańczyk, Potworowa Marek Klimek i Borkowic Robert Fidos.

Główne nagrody: Grand Prix w poszczególnych kategoriach jury festiwalu przyznało:

Nagrodę specjalną otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali wyróżnienia i nagrody.

Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole
Festiwal folklorystyczny w Odrzywol...
Festiwal folklorystyczny w Odrzywole Festiwal folklorystyczny w Odrzywole