Drukuj
Odsłony: 2597

16 maja br., w Urzędzie Gminy i Miasta Nowego Miasta nad Pilicą odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD „Wszyscy Razem”. Zaplanowany porządek obrad zawierał przede wszystkim przedstawienie sprawozdania stowarzyszenia za rok 2015, opinii Komisji Rewizyjnej oraz zmian w statucie stowarzyszenia.

W pierwszej kolejności przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a następnie wyniki z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej. Informację o wynikach kontroli przybliżyła Przewodnicząca Komisji wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD za okres sprawozdawczy. Wszyscy członkowie stowarzyszenia jednogłośnie zagłosowali za zatwierdzeniem sprawozdań i udzieleniem absolutorium dla Zarządu. W dalszej kolejności dokonano zmian w statucie stowarzyszenia.

Obrady zakończone zostały informacją Prezesa Mariana Kmieciaka o założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023.