warsztaty

W dniu 20 lutego br. w Nowym Mieście nad Pilicą odbył się warsztaty refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz zaproszeni goście rozmawiali nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu, jak również osobom, które wzięły udział spotkaniu warsztatowym.

Galeria zdjęć:

Warsztaty Refleksyjne
Warsztaty Refleksyjne Warsztaty Refleksyjne
Warsztaty Refleksyjne
Warsztaty Refleksyjne Warsztaty Refleksyjne
Warsztaty Refleksyjne
Warsztaty Refleksyjne Warsztaty Refleksyjne
Warsztaty Refleksyjne
Warsztaty Refleksyjne Warsztaty Refleksyjne
Warsztaty Refleksyjne
Warsztaty Refleksyjne Warsztaty Refleksyjne