Drukuj
Odsłony: 1395

belka loga

Dnia 16 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania i realizacji projektu współpracy Lokalnych Grup Działania. Na spotkanie przybyli przedstawiciele czterech LGD: LGD „Zapilicze”, LGD „Stowarzyszenie Dolina Pilicy”, LGD „Perła Jury”, LGD „Wszyscy Razem”. Tematem spotkania było omówienie i określenie warunków realizacji projektu współpracy. Inicjatywa jaką jest realizacja projektu współpracy obejmuje wspólne działania wszystkich czterech Lokalnych Grup Działania mające na celu: poprawę infrastruktury turystycznej oraz wzbogacenie oferty promocyjnej i turystycznej dorzecza rzeki Pilicy i Drzewiczki na obszarze w/w Lokalnych Grup Działania.


Następnym etapem będzie podpisanie umowy o wspólnej realizacji projektu współpracy oraz przygotowanie wspólnego wniosku o przyznanie pomocy.

Obraz 001

Obraz 003

Obraz 004