Drukuj
Odsłony: 1147

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” wybrało władze na nową kadencje 2019-2023

            W czwartek 7 lutego b.r. w Gielniowie odbyło się walne zebranie LGD „Wszyscy Razem”. W programie było min. przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu oraz wybory Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Członkowie LGD przyjęli sprawozdanie Zarządu i udzielili z tego tytułu absolutorium dla Zarządu.

            W wyniku przeprowadzonych głosowań Stowarzyszenie wybrało nowe władze. Prezesem Zarządu został ponownie wybrany Marian Kmieciak – Wójt Gminy Odrzywół a zastępcą Joanna Kazimierska z Mogielnicy. Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia został ponownie wybrany Marek Mikołajewski z Błędowa a Zastępcą Marek Klimek – Wójt Gminy Potworów. Stowarzyszenie zrzesza 10 gmin z powiatu grójeckiego i przysuskiego oraz stowarzyszenia i osoby z sektora gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” realizuje od 2014r. Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu LEADER. Na ten cel Stowarzyszenie pozyskało 1,785 mln. euro. W ramach naborów z tych środków jest wspierany rozwój lokalny poprzez min. wsparcie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorców, gmin i stowarzyszeń w realizacji projektów inwestycyjnych i „miękkich” w zakresie rozwoju społecznego i kulturalno-oświatowego.

  Aktualnie biuro LGD prowadzi nabór na działanie „Inkubator przedsiębiorczości”.

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”

 1. Marian Kmieciak – Prezes Zarządu
 2. Joanna Kaźmierska – Wiceprezes
 3. Mirosław Jakubczak – Sekretarz
 4. Maciej Stoliński - Skarbnik  
 5. Piotr Papis                   
 6. Jacek Milczarski
 7. Mariola Sitarek                
 8. Grzegorz Gietka
 9. Edyta Staniszewska
 10. Marian Andrzej Wesołowski  

 

Skład Rady Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem

 Sektor Publiczny

 1. Ireneusz Szymczak
 2. Mariusz Dziuba
 3. Marek Klimek – Wiceprzewodniczący Rady

 

Sektor Społeczny

 1. Zofia Rokosz
 2. Marek Mikołajewski – Przewodniczący Rady
 3. Mirosław Łuska
 4. Grzegorz Janota
 5. Anna Ślusarczyk
 6. Beata Haśkie
 7. Elżbieta Wrzosek
 8. Katarzyna Jastrzębska
 9. Waldemar Jakubisiak

 

Sektor Gospodarczy

 1. Andrzej Raczyński
 2. Tomasz Malinowski
 3. Waldemar Owczarski