Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z planowanym  naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z przedsięwzięciem” Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska” – Projekty Grantowe.  Szkolenie odbędzie się 8 stycznia 2019r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście nad Pilicą. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników  LGD „Wszyscy Razem”.