Lokalna Grupa Działania „Wszyscy razem” przeprowadziła spotkania informacyjno – konsultacyjne w gminach należących do LGD tj : Belsk Duży, Błędów, Gielniów Klwów, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Odrzywół Potworów, Pniewy i Rusinów.

Podczas spotkań przedstawiony został zakres tematów związany z Osią 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Spotkania dotyczyły w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, a także wypracowania kierunku rozwoju dla obszaru LGD. Dodatkowo uczestnikom przekazano informacje o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność Lokalną i działaniach zaplanowanych w ramach LEADER-a w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Zaprezentowane zostały działania związane z możliwością otrzymania wsparcia finansowego w naborach wniosków prowadzonych przez LGD, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, jednostki kultury czy grupy nieformalne z terenu gmin należących do LGD. Przedstawiano również zarys obszaru LGD „Wszyscy Razem” oraz stan aktualnych prac nad nową Strategia Rozwoju. Podczas spotkań uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety, które posłużą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza wszystkich chętnych do konsultacji społecznych w sprawie opracowania nowej Strategii Rozwoju do biura , które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Klwowie przy ulicy Opoczyńskiej 35 oraz do fili biura w budynku Urzędu Gminy w Mogielnicy przy ul. Rynek 1.

Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Spotkania informacyjno – konsultacy...
Spotkania informacyjno – konsultacyjne Spotkania informacyjno – konsultacyjne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze