Drukuj
Odsłony: 743

belka loga

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 01/2021 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu

16 lipca 2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole.  

Proponowany porządek posiedzenia:

                                                                                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                                                   Marek Mikołajewski