Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” przystąpiła do budowy dokumentu pn.: „Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020”. Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jej rozwoju.

W związku z tym Lokalna Grupa Działania ustaliła harmonogram spotkań z mieszkańcami we wszystkich dziesięciu gminach partnerskich.

Gmina Miejsce spotkania Termin spotkania wraz z godzinami
Belsk Duży Urząd Gminy
ul. J Kozietulskiego 4
Sala konferencyjna
10.09.2015 r.
godzina 10.00
Błędów OSP Błędów
ul Długa 7
18.08.2015r.
Godzina 14.00
Gielniów Urząd Gminy
ul Plac Wolności 75
Sala konferencyjna
11.09.2015r.
Godzina16.00
Klwów Urząd Gminy
ul. Opoczyńska 35
Sala konferencyjna
08.09.2015r.
Godzina 12.00
Mogielnica Urząd Gminy
ul. Plac Rynek 15
Sala konferencyjna
04.09.2015r.
Godzina 10.00
Nowe Miasto nad Pilicą Urząd Gminy
ul. Plac O.H. Koźmińskiego 1/2
03.09.2015r.
Godzina 10.00
Odrzywół Urząd Gminy
ul. Warszawska 53
Sala konferencyjna
03.09.2015r.
Godzina 15.00
Pniewy Urząd Gminy
Pniewy 2
Sala konferencyjna
07.09.2015r.
Godzina 17.00
Potworów Urząd Gminy
ul. Radomska 2A
sala konferencyjna
02.09.2015r.
Godzina 12.00
Rusinów Urząd Gminy
ul. Żeromskiego 4
Sala konferencyjna
26.08.2015r.
Godzina 10.00
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze