Drukuj
Odsłony: 791

W dniu 23.02.2022 r. odbył się jak co roku warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone prze biuro LGD, a pochodzące z monitoringu realizacji Strategii, informacji pozyskanych od Samorządu Województwa, danych na temat funkcjonowania LGD, wywiadów z beneficjentami, opinii ekspertów, informacji z gmin na temat sytuacji społeczno-gospodarczej i ankiet internetowych. W warsztacie uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Rady, organizacji pozarządowych, wnioskodawcy oraz członkowie Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  Warsztat zakończył się gorącą dyskusją, znalezieniem odpowiedzi na  pytania  min. nt. wdrażania LSR kryteria, cele, wskaźniki, promocja obszaru LGD „Wszyscy Razem” .

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i cenne uwagi.

belka loga

Galeria zdjęć:

Warsztat refleksyjny w ramach ewalu...
Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR
Warsztat refleksyjny w ramach ewalu...
Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR
Warsztat refleksyjny w ramach ewalu...
Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR