Dotyczy: postępowania na usługę wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych z nadrukiem do projektu współpracy pod nazwą „Tradycja i nowoczesność Polska Włochy – organizacja wizyt studyjno szkoleniowych na terenie GAL Ernici Simbruini z udziałem przedsiębiorców lokalnych liderów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz Lokalnej Grupy Działania „wszyscy Razem” numer zapytania ofertowego 2/2022 LGD „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1, 26-434 Gielniów, NIP 6010063502, REGON 141443171, KRS 0000306299 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację usługi wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych z nadrukiem

 1. Informacje wprowadzające

Zapytanie ofertowe o numerze 2/2022 zostało opublikowane na stronie internetowej LGD www.lgdwszyscyrazem.pl w dniu 17 sierpnia 2022 roku pod następującym linkiem http://www.lgdwr.pl/index.php/aktualnosci/396-zapytanie-ofertowe-nr-2-2022-usluga-wykonania-i-dostawy-gadzetow-promocyjnych-z-nadrukiem

Ofertę należało złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2022 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w biurze LGD „Wszyscy Razem” w Gielniowie, ul. Szkolna 1, 26-434 Gielniów.

 1. Złożone oferty

W odpowiedzi na zpytanie ofertę złożyły cztery podmioty:

 Lp.

 Nazwa ( firma) adres oferenta

 Cena ofertowa

1

STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ ul. Myślenicka 186,30-698 Kraków

12 169,62 zł brutto

2

KOWMAR Grzegorz Kowalski Dariusz Marcinkiewicz S.C. ul. Miodowa 3,05-205 Sitki

14 075,00 zł brutto

3

Studio Reklamy Michał Wolczyk ul. Brzozowa 27, 26-800 Białobrzegi

14 000,00 zł brutto

4.

Mikrodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz

18 019,50 zł brutto

 1. Kryteria oceny

Spośród złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:

 • cena- 60 %
 • adekwatność metody znakowania do powierzchni materiału – 40 %
 1. Ranking ofert złożonych przez poszczególnych Oferentów

 

Lp.

 Nazwa ( firma) adres oferenta

 Cena ofertowa

Adekwatność metody znakowania do powierzchni znakowania

Suma otrzymanych punktów

Liczba pkt w kryterium

1

STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

KOWMAR Grzegorz Kowalski Dariusz Marcinkiewicz S.C. ul. Miodowa 3, 05-205 Sitki

59,58

20 pkt

Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, za pomocą poczty elektronicznej. Obligatoryjnie zalączniki: projekt nadruku, pełny opis produktu oraz zdjęcie gadżetu. Projekt nadruku zgodny z księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Wszystkie produkty zaplanowane do oznakowania we wszystkie logotypy wymagane przez zamawiającego. Natomiast brak nazwy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich “ na poniższych artykułach:

 • długopis
 • czapka z daszkiem
 • pendrive
 • butelka na wodę
 • smycz
 

3

Studio Reklamy Michał Wolczyk ul. Brzozowa 27,

26-800 Białobrzegi

60

40 pkt

Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, za pomocą poczty elektronicznej. Obligatoryjnie zalączniki: projekt nadruku, pełny opis produktu oraz zdjęcie gadżetu. Projekt nadruku zgodny z księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

 

4

Mikrodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz

46,61

20 pkt

Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, za pomocą poczty elektronicznej. Obligatoryjnie zalączniki: projekt nadruku, pełny opis produktu oraz zdjęcie gadżetu. Projekt nadruku zgodny z księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Wszystkie produkty zaplanowane do oznakowania we wszystkie logotypy wymagane przez zamawiającego. Natomiast brak nazwy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich “ na poniższych artykułach:

 • pendrive
 • długopis
 • butelka na wodę

Ponadto, na koszulce i notatniku logotypy zostały rozbite i uwzględnione w różnych miejscach na artykule.

 
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta Studio Reklamy Michał Wolczyk, ul. Brzozowa 27, 26-800 Białobrzegi oferta uzyskała 100 pkt w ramach oceny ofert. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, za pomocą poczty elektronicznej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową posiadająca datę sporzadzenia oraz podpisana przez oferenta. Obligatoryjnie zalączniki: projekt nadruku, pełny opis produktu oraz zdjęcie gadżetu. Projekt nadruku zgodny z księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 zawiera wszystkie logotypy łącznie z nawą programu. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

 1. Odrzucone oferty

Zamawiajacy dokonał odrzucenia oferty.

Uzasadnienie odrzucenia oferty: brak wizualizacji metody znakowania do powierzchni materiału. W załączniku przedstawiono jedynie produkty na jakich można byłoby wykonać znakowanie, lecz nie wskazano w których miejscach na produkcie te logotypy zostaną zamieszczone, co nie pozwala na ocenę kryterium adekwatności metody znakowania do powierzchni materiału.

loga lgd