Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem", ul. Szkolna 1 , 26- 434 Gielniów NIP: 6010063502; REGON:141443171 KRS: 0000306299 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na organizacji wizyty studyjno-szkoleniowej do Włoch. Wydatek sfinansowany będzie w ramach realizacji projektu współpracy pn. "Tradycja i nowoczesność Polska Włochy - organizacja wizyt studyjno-szkoleniowych na terenie działania GAL Ernici Simbruini z udziałem przedsiębiorców i lokalnych liderów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice oraz Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdziecie Państwo poniżej. Formularze ofertowe prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2022 r. do godz. 9:00.

word Zapytanie ofertowe - wyjaz studyjny do Włoch