belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza potencjalnych beneficjentów na spotkanie organizowanie w ramach zaplanowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie – Rozwój Działalności Gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 20 października (czwartek ) br. o godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1 , 26 -434 Gielniów.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Z poważaniem
Agnieszka Listkiewicz
Kierownik biura LGD ‘Wszyscy Razem”