Szkolenie

17 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” przy ul. Szkolnej 1 w Gielniowie odbyło się szkolenie przeznaczone dla samorządowców dotyczące naboru wniosków. Do 10 grudnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski na projekty wpisujące się w zakres tematyczny budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Szkolenie przeprowadzili pracownicy LGD.

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Wszyscy Razem” miał na celu promowanie zasobów lokalnych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem oraz zwiększenie zainteresowania się obszarem, a także jego walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Konkurs służył promocji dziedzictwa lokalnego, kulturowego w aspekcie kulinarnym oraz integracji społeczności lokalnej do zachęcenia tworzenia potraw z wykorzystaniem jabłek oraz innych owoców z terenu powiatu grójeckiego i przysuskiego obszaru LSR

belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie organizowanie w ramach zaplanowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 17 listopada (środa) br. o godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1 , 26 -434 Gielniów.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do udziału w szkoleniu osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premii) w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 5 listopada ( piątek) br. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4, 05- 622 Belsk Duży.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

21.10.2021 w sali szkoleniowej biura Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” w Gielniowie odbyło się szkolenie. Spotkanie dotyczyło zasad przygotowania wniosków na premię na założenia nowej firmy. Uczestnictwo w szkoleniu było  bezpłatne.