Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych według poniższej specyfikacji.

Podpisanie umowy

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” otrzymała środki z programu PROW na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016–2023.

Sesja absolutoryjna

16 maja br., w Urzędzie Gminy i Miasta Nowego Miasta nad Pilicą odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD „Wszyscy Razem”. Zaplanowany porządek obrad zawierał przede wszystkim przedstawienie sprawozdania stowarzyszenia za rok 2015, opinii Komisji Rewizyjnej oraz zmian w statucie stowarzyszenia.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy. Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” uzyskała 82,45 % punktów i została wybrana do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Agrotravel

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" uczestniczyła w VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel” w Kielcach.