kartka

plakat zielono mi

Każdego roku zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników są dożynki, a ich symbolem bochen chleba z tegorocznych zbiorów oraz wieniec z kłosów zbóż i kwiatów. W niedzielę 20.08.2017 Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem wraz ze Stowarzyszeniem "Przystalanie" z Przystałowic Małych brała udział w dożynkach powiatowych w gminie Gielniów.

Warsztaty

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dnia 10.08.2017 roku o godz.11.00 w Nowym Mieście nad Pilicą odbyły się praktyczne warsztaty turystyki wiejskiej połączone ze spływem kajakowym na rzece Pilicy których celem była promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców gmin członkowskich LGD Wszyscy Razem z zakresu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020.

Rajd Rowerowy 2017