zumba plakat

 rajd rowerowy odrzywol

plazowa plakat

logo fioProjekt „Ekologicznie i zdrowo czyli na sportowo!” realizowany w ramach FIO - Mazowsze Lokalnie, rozpoczął się pierwszym rajdem rowerowym na terenie gminy Klwów, która postawiła na zdrowe żywienie z wykorzystaniem zasobów lokalnych takich jak stowarzyszenia, które w trakcie rajdu zaprezentowały potrawy z warzyw i owoców regionalnych.

doradztwo

belka loga2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W dniu 30 marca 2017 roku zakończyły się nabory na operacje w zakresie przedsięwzięcia nr: 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". W ramach naborów biuro codziennie udzielało doradztwa potencjalnym beneficjentom. Ostatecznie wpłynęło 16 wniosków.