Poddziałania
1. Płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski),
2. Płatności dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny),
3. Płatności dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny).

Stawki płatności:
- ONW Górskie - 450 zł/ha/rok,
- ONW Strefa nizinna I - 179 zł/ha/rok; Strefa nizinna II - 264 zł/ha/rok,
- ONW Specyficzne - 264 zł/ha/rok.
Płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą. Płatność jest przyznawana w zależności od powierzchni obszarów ONW w gospodarstwie:
- do 25 ha - 100% płatności;
- 25,01 - 50 ha - 50% płatności;
- 50,01 - 75 ha - 25 % płatności.

Beneficjent:
Rolnik, który spełnia definicję rolnika aktywnego zawodowo.