Poddziałania
1. Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji;
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji;
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji;
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji;
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji.

2. Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego:

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji;
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji;
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji;
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji;
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji;
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

W ramach obu poddziałań płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:
- 100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
- 75% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
- 60% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha.

Stawki płatności w okresie konwersji (przestawiania na rolnictwo ekologiczne).

Wsparcie:
- Pakiet 1. - 966 zł/ha, Pakiet 2. - 1 557 zł/ha, Pakiet 3. - 1 325 zł/ha, Pakiet 4. - 1 882 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) oraz 790 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze),
- Pakiet 5. - 787 zł/ha oraz Pakiet 6. - 428 zł/ha.

Stawki płatności za utrzymanie rolnictwa ekologicznego.

Wsparcie:
- Pakiet 7. - 792 zł/ha, Pakiet 8. - 1 310 zł/ha, Pakiet 9. - 1 325 zł/ha, Pakiet 10. - 1 501 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) i 660 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze), Pakiet 11. - 559 zł/ha, Pakiet 12.- 428 zł/ha.

Beneficjent:
- Rolnik oraz grupy rolników, którzy spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo.