Poddziałania

  1. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności.
  2. Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Poddziałanie 1 - Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności.

Wsparcie:
do 2 tys. euro rocznie na gospodarstwo rolne przez 3 lata - za uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości żywności.

Beneficjent:
rolnik aktywny zawodowo.

Poddziałanie 2 - Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Wsparcie:
70% kosztów kwalifikowalnych za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent:
podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany „zespołem promocyjnym".