PYTANIE:  Jeśli beneficjentem jest Stowarzyszenie a partnerem jednostka sektora finansów publicznych to my w naszych kryteriach mamy aby partner występował w kosztach jak traktowany jest wtedy ten koszt.

PYTANIE:Projekt zakłada wybudowanie zaplecza na boisku sportowym w postaci szatni, pryszniców, toalet, siłowni na wolnym powietrzu czy jest sens składać czy ze względu na miejsce będzie to koszt niekwalifikowalny?
Drugi projekt zakłada budowę parkingu i placu zabaw obok hali sportowej (dodam że hala sportowa wykorzystywana jest również do innych celów takich jak zebrania wiejska, imprezy itp.) czy jest sens składać?

PYTANIE:Czy jest możliwość podzielnia operacji na dwa etapy? Pierwszy etap realizuje Stowarzyszenie X za 300tyś. II etap Stowarzyszenie Y za 120tyś. Albo inaczej czy na tym samym terenie ( oczywiście należącym do gminy ) można realizować dwie operacje Stowarzyszenie X odnawia stawia wiaty i ławki itp. a Stowarzyszeni Y robi plac zabaw albo siłownie na wolnym powietrzu?

PYTANIE:Czy Pan, który dostał we wcześniejszym okresie dofinansowanie w ramach działania 311. PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, może się teraz ubiegać o dofinansowanie na rozwój czy ma jakoś ograniczone dofinasowanie jego PKD to 46.21.Z

PYTANIE: Dalej dotyczy tego samego projektu czy beneficjent w biznesplanie musi wykazać, że on prowadzi tą kręgielnie i z jej tytułu uzyskuje zyski czy biznesplan może być oparty na zyskach związanych z wynajmowaniem tego przebudowanego budynku (kręgielni)?

PYTANIE: Projekt dotyczy przebudowy budynku na potrzeby kręgielni. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale znajduje się na terenie zabytkowym wiec są potrzebne pozwolenia konserwatorskie dodatkowo w planie zagospodarowania ma to być budynek mieszkalny więc w pozwoleniach na budowę musi być wpisana nazwa projektu wraz z aneksem mieszkalnym czyli tytuł operacji brzmiał by: Przebudowa budynku na potrzeby kręgielni wraz z aneksem mieszkalnym. Czy może dostać dotację czy zapis o aneksie mieszkalnym go dyskwalifikuje?

PYTANIE: Mam beneficjenta, który prowadzi jednoosobową dział. gosp. z siedziba na terenie LSR. Jest on też dodatkowo obywatelem Niemiec i tam też prowadzi dział. gosp. Z siedzibą w Niemczech, na która dostaje dotacje z Państwa. Czy może być u nas beneficjentem czy korzystanie z dotacji w dwóch krajach jest niedozwolone? To ta sama osoba fizyczna, ale dwie inne działalności.