Walne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zwołał walne zebranie członków stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 26.06.2017r. w Ośrodku nad Drzewiczką w Nieznamierowicach.

Głównym punktem Walnego Zebrania stowarzyszenia LGD „Wszyscy Razem” było udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2016. Poprzednio wysłuchano sprawozdania Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności statutowej oraz sprawozdania finansowego Zarządu wraz z przyjęciem bilansu za 2016 rok. W dalszej części obrad uzupełniono skład Zarządu i Rady LGD „Wszyscy Razem”.

Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r.
Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r. Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r.
Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r.
Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r. Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r.
Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r.
Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r. Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r.
Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r.
Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r. Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r.
Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r.
Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r. Walne zebranie z dnia 26.06.2017 r.