LGD "Wszyscy Razem" zaprasza na spływ kajakowy DOLINĄ PILICY .

START: 7 czerwca  (piątek ) godz. 15.30, Nowe Miasto nad Pilicą

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu do udziału w konsultacjach nt. kryteriów wyboru operacji i grantów w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Zaproponowane kryteria punktowe wynikają zarówno z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju jak i są odpowiedzią na zakres działań realizowanych w ramach każdego przedsięwzięcia. Istotna jest dla nas również opinia naszych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu dlatego zachęcamy Was do zgłaszania uwag, sugestii lub propozycji.

Szanowni Państwo,

w miniony piątek, 15 marca 2024 r, w Zajeździe Lwowskim w Klwowie odbyło się spotkanie informacyjne, poświęcone omówieniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie dedykowane było wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, członkom KGW i OSP oraz jednostkom sektora finansów publicznych z obszaru działania LGD „Wszyscy Razem”.

belka loga

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, członkom KGW i OSP, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych z obszaru LGD „Wszyscy Razem”.

belka logaPrzewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 01/2023 – Rozwijanie Działalności Gospodarczej o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 8 stycznia 2024 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.