Dnia 27.06.2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem". W spotkaniu wzięło udział ponad 80% członków, co jest godnym podkreślenia dowodem na zaangażowanie i aktywność społeczności. W spotkaniu uczestniczyli: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Piotr Papis; Starosta Powiatu Przysuskiego: Marian Niemirski; Wicestarosta Powiatu Grójeckiego: Adam Balcerowicz oraz licznie zebrani Burmistrzowie, Wójtowie gmin członkowskich i pozostali członkowie.

W trakcie Walnego Zebrania jednogłośnie udzielono Absolutorium dla Zarządu LGD „Wszyscy Razem” za poprzedni rok działalności. To wyraz uznania dla pracy Zarządu w realizację celów LGD. W wyniku głosowania uzupełniony został także nowy skład Rady oraz Zarządu. Frekwencja oraz aktywność członków na Walnym Zebraniu są dowodem na silne zaangażowanie społeczności w rozwój lokalny. Uczestnicy zebrania wyrazili chęć dalszej współpracy i wsparcia dla nowo wybranego Zarządu, co dobrze rokuje na przyszłość organizacji.

Galeria zdjęć:

Walne Zebranie Członków Stowarzysze...
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
Walne Zebranie Członków Stowarzysze...
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
Walne Zebranie Członków Stowarzysze...
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
Walne Zebranie Członków Stowarzysze...
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania