Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”

 1. Marian Kmieciak – Prezes
 2. Mirosław Jakubczak – Wiceprezes
 3. Władysław Czarnecki – Skarbnik
 4. Mariola Sitarek – Sekretarz
 5. Piotr Papis
 6. Grzegorz Gietka
 7. Marian Andrzej Wesołowski
 8. Edyta Fudalewska
 9. Chmielewski Sławomir
 10. Marek Klimek

Skład Rady Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem

Sektor Społeczny

 1. Marek Mikołajewski – Przewodniczący Rady
 2. Katarzyna Jastrzębska – Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Elżbieta Wrzosek – Sekretarz Rady
 4. Kamil Broniecki
 5. Anna Ślusarczyk
 6. Jacek Milczarski

Sektor Gospodarczy

 1. Andrzej Raczyński
 2. Maciej Piątkowski
 3. Janusz Kawęczyński

Sektor publiczny:

 1. Ireneusz Szymczak
 2. Mariusz Dziuba