Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" prowadzi stacjonarne biuro konsultacyjne w Gielniowie, ul. szkolna 1. Konsultacje udzielane są przez pracowników biura od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Szanowni Państwo!

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD „Wszyscy Razem”.

Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez LGD „Wszyscy Razem” o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023–2027. Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fiszkę projektową można również pobrać w siedzibie LGD: ul szkolna 1, Gielniów

W związku z opracowywaniem  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

http://www.lgdwr.pl/images/Karta_pomys%C5%82u_LGDWR_ostat.pdf

https://forms.gle/9ni3dywAYiTchWb26

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

Jeżeli nie macie Państwo możliwości dotrzeć do naszego biura bądź wysłać ankiety serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego -793 115 615, kontaktu poprzez platformę Facebook, Messenger bądź zostawienie ankiety w budynku swojego Urzędu Gminy w tzw. punktach mobilnych.

Możliwość pozyskania informacji w mobilnych punktach konsultacyjnych w Gminach obszaru Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem".

Gmina Błędów- Cezary Pytlos 48 668 00 010
Gmina Belsk Duży – Sławomir Musiałowski 48 66 11 271
Gmina Gielniów – Danuta Balasińska 48 672 00 33
Gmina Klwów – Marcin Szymański 48 67 10 010
Gmina Odrzywół Katarzyna Jastrzębska 48 67 16 056
Gmina Mogielnica – Łukasz Utfald 48 663 51 49
Gmina Nowe Miasto Nad Pilicą – Karolina Morawska – 48674 1098
Gmina Potworów – Agnieszka Natorska – 48 671 30 46
Gmina Pniewy – Justyna Płodzik – 48 668 64 24
Gmina Rusinów - Hanna Kobyłka 48 672 70 25

Harmonogram punktu mobilnego

Lp.

3.1 Nazwa gminy

3.2 Miejscowość

3.3 Planowany termin spotkania

1.

Gmina Gielniów

Biuro LGD Wszyscy Razem

14.04.2023r. w godz. 10

2.

Gmina Rusinów

Urząd Gminy Rusinów, pokój nr. 18

20.04.2023 r. godz. 10:00-14:00.

3.

Gmina Klwów

Urząd Gminy Klwów, pokój nr. 10

20.04.2023 r. godz. 10:00-14:00.

4.

Gmina Potworów

Urząd Gminy Potworów, pokój nr. 17

20.04.2023 r. godz. 10:00-14:00.

5.

Gmina Błędów

Urząd Gminy Błędów, pokój nr. 8

20.04.2023 r. godz. 10:00-14:00.

6.

Gmina Belsk Duży

Urząd Gminy Belsk Duży, pokój nr. 19

20.04.2023 r. godz. 10:00-14:00.

7.

Gmina Mogielnica

Urząd Gminy Mogielnica, pokój nr.15

20.04.2023 r. godz. 10:00-14:00.

8.

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Urząd Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

20.04.2023 r. godz. 10:00-14:00.

9.

Gmina Pniewy

Urząd Gminy Pniewy, pokój nr. 15

20.04.2023 r. godz. 10:00-14:00.

10.

Gmina Odrzywół

Urząd Gminy Odrzywół, pokój nr.5

20.04.2023 r. godz. 10:00-14:00.

ogolny

W naszym LGD pracuje również zespół roboczy składający się z pracowników biura, Zarządu, Rady oraz w zależności od tematyki prowadzonych spotkań zaproszonych ekspertów  z konkretnej dziedziny przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, szkoła, gmina. Osoby te biorą czynny udział w tworzeniu LSR. Celem zespołu roboczego jest wyznaczanie kierunku prac nad poszczególnymi rozdziałami LSR oraz analiza danych zebranych podczas spotkań konsultacyjnych. Spotkania zespołu roboczego odbywają się poprzez kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy, wykorzystując media społecznościowe, a także online, w zależności od zgłaszanych potrzeb.