Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naborów 01/2019 dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przedtwórstwa lokalnego produktów rolnych.

 Do pobrania:

1. Protokół *.pdf

2. Uchwała Nr 149 *.pdf

3. Uchwała Nr 151 *.pdf