Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród pokazowy - inspiracje dla rozwoju oferty agroturystycznej.
E-learning realizowany jest w terminie od 18 lutego do 18 marca 2022 roku.

Szkolenie dedykowane jest osobom prowadzącym lub planujących prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego lub edukacyjnego, a także liderom wiejskim, członkom lokalnych stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich.
Celem szkolenia jest przekazanie odbiorcom wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia ogrodu pokazowego.
Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/
Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie.
Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG
Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 18.02.2022 r. do 14.03.2022 r.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje w załączonym piśmie.

Załączniki:
pdf pismo
pdf harmonogram