belka loga2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach przedsięwzięcia - Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

pdfProtokół z XVI posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem" z dnia 21 maja 2018 r.

pdfZałacznik do uchwały Nr 120/XVI/2018

pdfZałacznik do uchwały Nr 115/XVI/2018