belka loga

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zmiany dotyczyć będą zwiększenia premii w ramach podjęcia działalności gospodarczej z 60 tyś. do 70 tyś na Przedsięwzięcie 1.1.1„Bądź przedsiębiorczy – kreowanie postaw przedsiębiorczych i wsparcie inicjatyw gospodarczych”. Prosimy o zgłaszanie uwag do opracowanego przez nas projektu aktualizacji LSR Wszyscy Razem.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 3 września 2021 r. do godz. 10.00.

 

Do pobrania:

1. Formularz uwag 

2. Lokalna Strategia Rozwoju 

3. Komunikat aktualizacja LSR 6.09.2021

belka loga

W dniu 13 maja 2021 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole odbyło się szkolenie dla stowarzyszeń, KGW i przedstawicieli samorządów lokalnych przygotowujących wnioski do naboru Lokalnej Grupy Działania 1/2021. W tym naborze czekamy na wnioski z ogólnodostępnej infrastruktury przeznaczonej na cele turystyczne, rekreacyjne lub kulturalne. Wnioski przyjmujemy w biurze LGD ul. Opoczyńska 35 w Klwowie do godz. 15.00.

Podczas spotkania mieliśmy okazję zaprezentować zakres i formę oferowanej pomocy oraz zasady wypełniania wniosku. Z uwagi na sytuację epidemiczną w trakcie spotkania obowiązywało zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego. Spotkanie zostało  przeprowadzone przez pracowników LGD „Wszyscy Razem”.

Nabór na dotacje ze środków programu Leader PROW 2014-2020 LGD „Wszyscy Razem” trwa od 24 maja do 8 czerwca 2021 r.

belka loga

Szanowni Państwo

Do końca obecnego okresu programowania inicjatywy LEADER, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidziało dodatkowe środki finansowe na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Wysokość dodatkowego wsparcia dla LGD zależała od liczby mieszkańców na obszarze wdrażania LSR oraz od poziomu zaawansowania wydatkowania środków z aktualnego budżetu LSR liczona na dzień 28 lutego 2021 r.

U nas wskaźnik podpisanych umów jest bardzo wysoki na dzień 28 lutego 2021 r. wynosi ponad 85%. W związku z powyższym chcemy się pochwalić, że naszemu LGD “Wszyscy Razem ” zostanie zwiększony budżet Lokalnej Strategii Rozwoju o 494 000 tys. € / 2 227, 940 zł. Pieniądze zostaną przekazane Lokalnej Grupie Działania  w ramach przedłużenia o 2 lata realizacji LSR. Trafią one do przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin działających na terenie powiatu przysuskiego i grójeckiego: Klwów, Odrzywół, Potworów, Gielniów, Rusinów, Pniewy, Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą. Jednocześnie LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tj. 780 tyś dodatkowych środków na wsparcie dla mieszkańców na zakładanie nowych działalności gospodarczych. Oznacza to, że późną jesienią możemy zaplanować kolejny nabór wniosków dla osób, które będą chciały uruchomić swój własny biznes. Oznacza to, że możemy zaplanować kolejny nabór wniosków dla osób, które będą chciały uruchomić swój własny biznes. Dodatkowe pieniądze pragniemy również przeznaczyć na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej i drogowej. Do tego czasu LGD będzie musiała dokonać zmian   w LSR, złożyć stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o zmianę umowy i przygotować dokumentację konkursową.

Działania związane z nowymi naborami wniosków i wdrożeniem aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju będą podjęte nie wcześniej jak późną jesienią.

Prosimy o zgłaszanie uwag do opracowanego przez nas projektu aktualizacji LSR „Wszyscy Razem” e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 14 maja 2021 r. do godz. 10.00.

belka loga

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Dzięki zwiększeniu budżetu działania LEADER LGD Wszyscy Razem otrzymało dodatkowe 2,2 mln zł na realizację projektów konkursowych.

780 tys. zł, czyli 35% z tej kwoty zamierzamy przeznaczyć na premię dla osób, które będą zakładały firmy. Pozostała kwota dodatkowych środków w wysokości 1,4 mln zł przeznaczona zostanie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturowej i turystycznej na terenie dziesięciu gmin członkowskich. Prosimy o zgłaszanie uwag do opracowanego przez nas projektu aktualizacji LSR Wszyscy Razem.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 14 maja 2021 r. do godz. 10.00.

 

Do pobrania:

1. Formularz uwag do aktualizacji LSR 2021

2. Plan działania

 

belka loga

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu  i planu działania LSR. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR na formularzu udostępnionym do pobrania.

Prezentowana zmiana podyktowana jest przekazaniem informacji z Samorządu Województwa w sprawie zestawienia dotyczącego obliczenia dostępnych kwot w euro na poszczególne przedsięwzięcia w LSR oraz Wytycznych nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Główna zmiana dotyczy Planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie środków przewidzianych na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej.  Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 08.03.2021 r. do godz. 10.00.

 

Formularz uwag 

Plan działania 

belka loga

Klwów, dn. 11.10.2019 r.

 

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie „Rozwijanie Działalności Gospodarczej”.. Szkolenie odbędzie się 16 października 2019r. o godzinie 9.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników LGD „Wszyscy Razem”

belka loga

Klwów, dn. 11.10.2019 r.

 

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie „Rozwijanie Działalności Gospodarczej”.. Szkolenie odbędzie się 16 października 2019r. o godzinie 9.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników LGD „Wszyscy Razem”

Klauzula informacyjna RODO dotycząca PROW 2014-2020 poddziałanie 19.2

Wnioskodawcy/Beneficjenci na etapie wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność zobowiązani są do przedstawienia klauzul informacyjnych oraz klauzul zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych osób występujących w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Ponadto w stosunku do każdego uczestnika szkolenia/osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy również należy dokonać obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Poniżej wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2 (oświadczenie zawierające klauzule informacyjne i klauzule zgód oraz oświadczenia do list obecności na szkoleniach i do karty wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej).

KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dotyczące poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  • Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pobierz klauzulę
  • Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy pobierz klauzulę
  • Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjność – pobierz klauzulę

Zobowiązania dot. informowania o uzyskanym wsparciu w ramach PROW 2014-2020

Przypominamy, iż wszyscy Beneficjenci PROW 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie, są zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW. UE wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej.