belka loga

Gielniów , dnia 08.02.2022r.

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, uprzejmie informuje,  że w dniu 15.02.2022r. o godz. 13.00 w sali  konferencyjnej w biurze LGD „Wszyscy Razem”                          ul. Szkolna 1 , 26 – 434 Gielniów odbędzie posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie kworum.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie informacji o złożonym proteście dotyczącym naboru wniosków 3/2021 organizowanym  przez LGD w okresie od 22.11.2021r. do 07.12.2021r.
  7. Dyskusja nad złożonym protestem.
  8. Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektu złożonego w ramach protestu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia złożonego protestu.
  10. Wolne wnioski i zapytania.
  11. Zamknięcie obrad.


                                                                                    

                                                                                                            Przewodniczący Rady - Marek Mikołajewski

 

 

belka loga

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 4/2021 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 1 lutego 2022 roku o godzinie 13.00 w biurze LGD „Wszyscy Razem”.

belka loga

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 3/2021 w zakresie - Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 24 stycznia 2022 roku o godzinie 13.00 biurze LGD „Wszyscy Razem ul. Szkolna 1, 26-434 Gielniów.

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem z siedzibą w Gielniowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem

Do pobrania: treść ogłoszenia 

belka loga

Dokumenty z posiedzenia z dnia 16.07.2021 r. 

1. Protokół Rady 

2. Protokół ciąg dalszy 

3. Uchwała 229 

4. Uchwała 218 

5. Uchwała 230

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem  ogłasza  nabór  wniosków  o  udzielenie  wsparcia w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania: 

1. Treść ogłoszenia. 

2. Załącznik 1 do ogłoszenia 

3. Załacznik 2 do ogłoszenia

4. Załacznik 3 do ogłoszenia

5. Oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową.

 

belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach przedsięwzięcia –rozwój działalności gospodarczej z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 10 lutego 2021 r.

Uchwała 202/ XLIV/2021

Uchwała 211/ XLIV/2021

 

 

Podkategorie