belka loga

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lp.

Od 01.01.2022 do 31.12.2022

I

Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami

204 276,73

II

Koszty podróży służbowych

4105,85

III

Koszty funkcjonowania biura LGD

39 767,36

IV

Koszty Planu Komunikacji ( z wyłączeniem szkoleń ) oraz koszty promocji

7730,60

V

Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego

9077,00

VI

Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów

0

 

Razem

264 957,54

belka loga

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lp. Od 01.08.2021 do 31.12.2021
I Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami 81 290,44
II Koszty podróży służbowych 1 771,37
III Koszty funkcjonowania biura LGD 25 269,42
IV Koszty Planu Komunikacji ( z wyłączeniem szkoleń ) oraz koszty promocji 13 065,81
V Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego 0
VI Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów 0
  Razem 121 597,04

belka loga

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lp. Od 01.01.2021 do 31.07.2021
I Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami 93 015,58
II Koszty podróży służbowych 2 698,55
III Koszty funkcjonowania biura LGD 37 381,17
IV Koszty Planu Komunikacji ( z wyłączeniem szkoleń ) oraz koszty promocji 27 637,33
V Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego 0
VI Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów 0
  Razem 160 732,63

belka loga

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lp. od 01.07.2020 do 31.12.2020
I Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami 59 310,67
II Koszty podróży służbowych 1906,88
III Koszty funkcjonowania biura LGD 32 361,15
IV Koszty Planu Komunikacji ( z wyłączeniem szkoleń ) oraz koszty promocji 13 177,63
V Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego 0
VI Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów 0
  Razem 106 756,33

belka loga

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lp.

Od 01.01.2020 do 30.06.2020

I

Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami

49 093,75

II

Koszty podróży służbowych

2370,50

III

Koszty funkcjonowania biura LGD

23 358,82

IV

Koszty Planu Komunikacji ( z wyłączeniem szkoleń ) oraz koszty promocji

2599,47

V

Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego

0

VI

Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów

0

 

Razem

77 422,54

belka loga

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lp.

Od 01.12.2018 do 31.12.2019

I

Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami

153 980,80

II

Koszty podróży służbowych

9 528,09

III

Koszty funkcjonowania biura LGD

52 847,66

IV

Koszty Planu Komunikacji ( z wyłączeniem szkoleń ) oraz koszty promocji

10 201,75

V

Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego

5 800,00

VI

Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów

0

 

Razem

232 358,30

belka loga

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy owarunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

Lp.

Od 01.01.2018 do 31.05.2018

I

Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami

60.610,89

II

Koszty podróży służbowych

3.061,23

III

Koszty funkcjonowania biura LGD

11.447,21

IV

Koszty Planu Komunikacji (z wyłączeniem szkoleń) oraz koszty promocji

16.603,37

V

Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego

0

VI

Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów

0

 

Razem

91.722,70

Lp.

Od 01.06.2018 do 30.11.2018

I

Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami

64.857,47

II

Koszty podróży służbowych

3.006,32

III

Koszty funkcjonowania biura LGD

29.509,78

IV

Koszty Planu Komunikacji (z wyłączeniem szkoleń) oraz koszty promocji

11.668,20

V

Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego

0

VI

Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów

0

 

Razem

109.041,77

belka loga

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lp.

Od 01.01.2017 do 31.12.2017

I

Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami

159 341.82

II

Koszty podróży służbowych

8 998,68

III

Koszty funkcjonowania biura LGD

58 296,10

IV

Koszty Planu Komunikacji ( z wyłączeniem szkoleń ) oraz koszty promocji

4 632,40

V

Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego

14 150,00

VI

Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów

5 968,61

 

Razem

251 387,61

 

Koszty przedstawione zgodnie z §5 ust.1 pkt 24 lit. b Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00017-6933-UM0710005/16  z dnia 17 maja 2016 r. z późn. zm.

 

 

belka loga

Środki finansowe w kwocie 1 650 000,00 zł, o których mowa § 4 ust. 3 Umowy o warunkach  i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 17 maja 2016 r. finansowane są w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 i wykorzystane zostaną na:

Budżet LSR LGD „Wszyscy Razem” w podziale na poszczególne EFSI i zakresy wsparcia

 

ikona pdfAktualny budżet LSR


 

ikona pdfZestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych (349.56 kB)

Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe (PLN)

 

PROW

Razem

 

 

EFSI

 

 

Realizacja LSR (art. 35ust. 1

 

 

 

lit. b rozporządzenia nr

7 000 000

7 000 000

 

1303/2013)

 

 

 

Współpraca(art. 35 ust. 1 lit.

 

 

 

c rozporządzenia nr

140 000

140 000

 

1303/2013)

 

 

 

Koszty bieżące(art. 35 ust. 1

 

 

 

lit. d rozporządzenia nr

1 402 500

1 402 500

 

1303/2013)

 

 

 

Aktywizacja(art. 35 ust.1 lit.

 

 

 

e rozporządzenia nr

165 000

165 000

 

1303/2013)

 

 

 

Razem

8 790 000

8 790 000