belka loga

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lp.

Od 01.01.2017 do 31.12.2017

I

Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami

159 341.82

II

Koszty podróży służbowych

8 998,68

III

Koszty funkcjonowania biura LGD

58 296,10

IV

Koszty Planu Komunikacji ( z wyłączeniem szkoleń ) oraz koszty promocji

4 632,40

V

Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego

14 150,00

VI

Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów

5 968,61

 

Razem

251 387,61

 

Koszty przedstawione zgodnie z §5 ust.1 pkt 24 lit. b Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00017-6933-UM0710005/16  z dnia 17 maja 2016 r. z późn. zm.