belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach przedsięwzięcia – Rozwój działalności gospodarczej z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pdf Protokół Rady z dnia 29.09.2021 r.

pdf Uchwała nr 232 z dnia 29.09.2021 r.

pdf Uchwała nr 235 z dnia 29.09.2021 r.

belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach przedsięwzięcia – Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania 

1. Protokół z posiedzenia. *pdf

2. Uchwała Nr 189/ XLIII/2021. *pdf

3. Załacznik do Uchwały Nr 189/XLIII/2021. *pdf 

4. Uchwała Nr 201/XLIII/2021. *pdf 

5. Załacznik do Uchwały Nr 201/XLIII/2021. *pdf

belka loga2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach przedsięwzięcia - Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

belka loga2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naborów 01/2018 dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania :Podjęcie działalności Gospodarczej .

W załączeniu protokół wraz z listą operacji wybranych do dofinansowania z XIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia odnośnie naboru wniosków nr 01/2018.

belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej – Projekty Grantowe.

belka logaStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Rozwój działalności gospodarczej.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 20.02.2017r. w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Klwowie odbyło się II posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem dotyczące wyboru wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów 02/2016 dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la ta 2014- 2020 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Do biura wpłynęło 11 wniosków, których całkowita wartość operacji wyniosła 1 792 119,91 zł. Wszystkie wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.