Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”

 1. Marian Kmieciak – Prezes
 2. Mirosław Jakubczak – Wiceprezes
 3. Władysław Czarnecki – Skarbnik
 4. Mariola Sitarek – Sekretarz
 5. Piotr Papis
 6. Grzegorz Gietka
 7. Tomasz Neubauer
 8. Robert Lipiec
 9. Edyta Fudalewska
 10. Marek Klimek

Skład Rady Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem

 1. Marek Mikołajewski – Przewodniczący Rady
 2. Anna Papis
 3. Justyna Płodzik
 4. Elżbieta Wrzosek
 5. Kamil Broniecki
 6. Janusz Kawęczyński
 7. Jacek Milczarski
 8. Maciej Piatkowski