Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”

 1. Marian Kmieciak – Prezes Zarządu
 2. Joanna Kaźmierska – Wiceprezes
 3. Mirosław Jakubczak – Sekretarz
 4. Maciej Stoliński - Skarbnik  
 5. Piotr Papis                   
 6. Jacek Milczarski
 7. Mariola Sitarek                
 8. Grzegorz Gietka
 9. Edyta Staniszewska
 10. Marian Andrzej Wesołowski 

Skład Rady Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem

Sektor Publiczny

 1. Ireneusz Szymczak
 2. Mariusz Dziuba
 3. Marek Klimek – Wiceprzewodniczący Rady

Sektor Społeczny

 1. Zofia Rokosz
 2. Marek Mikołajewski – Przewodniczący Rady
 3. Mirosław Łuska
 4. Grzegorz Janota
 5. Anna Ślusarczyk
 6. Beata Haśkie
 7. Elżbieta Wrzosek
 8. Katarzyna Jastrzębska
 9. Mieczysława Sitarek

Sektor Gospodarczy

 1. Andrzej Raczyński
 2. Tomasz Malinowski
 3. Waldemar Owczarski