Skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem"
 1. Marian Kmieciak - Prezes Zarządu
 2. Joanna Kaźmierska - Wiceprezes Zarządu
 3. Waldemar Jakubisiak - Sekretarz Zarządu
 4. Maciej Stoliński - Skarbnik Zarządu
 5. Piotr Papis - Członek Zarządu
 6. Jacek Milczarski - Członek Zarządu
 7. Zofia Rokosz - Członek Zarządu
 8. Grzegorz Gietka - Członek Zarządu
 9. Edyta Staniszewska - Członek Zarządu
 10. Krzysztof Urbańczyk- Członek Zarządu

Skład Rady:

 1. Marek Mikołajewski - Sektor publiczny
 2. Wiesław Nasiłowski - Sektor publiczny
 3. Mariusz Dziuba - Sektor publiczny
 4. Marek Klimek - Sektor publiczny
 5. Katarzyna Jastrzębska - Sektor społeczny
 6. Mirosław Łuska - Sektor społeczny
 7. Grzegorz Janota - Sektor społeczny
 8. Anna Ślusarczyk - Sektor społeczny
 9. Elżbieta Wrzosek - Sektor społeczny
 10. Marek Andrzej Szczepański - Sektor gospodarczy
 11. Waldemar Owczarski - Sektor gospodarczy
 12. Marcin Horst - Sektor gospodarczy
 13. Mirosław Kopeć - Sektor gospodarczy
 14. Tomasz Malinowski - Sektor gospodarczy
 15. Andrzej Raczyński - Sektor gospodarczy

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Ewa Matuszczak – Przewodnicząca
 2. Ewa Woźniak – Wiceprzewodnicząca
 3. Łukasz Pawlikowski – Członek Komisji Rewizyjnej