wp2022

belka loga

Konsultacje społeczne odbywały się w każdej z 10 –u gmin z obszaru LGD „Wszyscy Razem” od 9 do 25 września.
Spotkania były ogólnodostępne i skierowane do wszystkich mieszkańców gmin.

Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" zaprasza na spotkania konsultacyjne ws. nowej lokalnej strategii rozwoju dla obszaru 10 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem".

Serdecznie Zapraszamy!

Galeria zdjęć:

Spotkania
Spotkania Spotkania
Spotkania
Spotkania Spotkania
Spotkania
Spotkania Spotkania
Spotkania
Spotkania Spotkania
Spotkania
Spotkania Spotkania
Spotkania
Spotkania Spotkania
Spotkania
Spotkania Spotkania
Spotkania
Spotkania Spotkania
Spotkania
Spotkania Spotkania
Spotkania
Spotkania Spotkania

belka logaW procesie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju wykorzystamy następujące metody konsultacji społecznych:

  • utworzenie zespołu ds. opracowania LSR,
  • spotkania informacyjne - 10 spotkań, po jednym w każdej z gmin należącej do LGD,
  • powołanie grupy ekspertów,
  • badania ankietowe,
  • punkt konsultacyjno-informacyjny,
  • posiedzenie władz Stowarzyszenia,
  • strona internetowa,
  • social media,
  • ulotki / broszury.