belka loga

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 3/2021 w zakresie - Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 24 stycznia 2022 roku o godzinie 13.00 biurze LGD „Wszyscy Razem ul. Szkolna 1, 26-434 Gielniów.

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem z siedzibą w Gielniowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem

Do pobrania: treść ogłoszenia 

belka loga

Dokumenty z posiedzenia z dnia 16.07.2021 r. 

1. Protokół Rady 

2. Protokół ciąg dalszy 

3. Uchwała 229 

4. Uchwała 218 

5. Uchwała 230

Podkategorie