belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem

Do pobrania: treść ogłoszenia 

belka loga

Dokumenty z posiedzenia z dnia 16.07.2021 r. 

1. Protokół Rady 

2. Protokół ciąg dalszy 

3. Uchwała 229 

4. Uchwała 218 

5. Uchwała 230

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem  ogłasza  nabór  wniosków  o  udzielenie  wsparcia w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania: 

1. Treść ogłoszenia. 

2. Załącznik 1 do ogłoszenia 

3. Załacznik 2 do ogłoszenia

4. Załacznik 3 do ogłoszenia

5. Oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową.

 

belka loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach przedsięwzięcia –rozwój działalności gospodarczej z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 10 lutego 2021 r.

Uchwała 202/ XLIV/2021

Uchwała 211/ XLIV/2021

 

 

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem

Podkategorie