belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem

pdf Nabór nr 1/2022 – Rozwój Działalności Gospodarczej