belka loga

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lp.

Od 01.01.2022 do 31.12.2022

I

Wynagrodzenia dla pracowników biura LGD wraz z narzutami

204 276,73

II

Koszty podróży służbowych

4105,85

III

Koszty funkcjonowania biura LGD

39 767,36

IV

Koszty Planu Komunikacji ( z wyłączeniem szkoleń ) oraz koszty promocji

7730,60

V

Koszty szkoleń pracowników, Zarządu i organu decyzyjnego

9077,00

VI

Koszty spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców/beneficjentów

0

 

Razem

264 957,54