belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wszyscy Razem

Do pobrania: treść ogłoszenia