belka loga2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie osoby prowadzące własny biznes, które noszą się z zamiarem skorzystania z dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na spotkania informacyjne związane z planowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 8 marca (środa) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy, oraz 9 marca (czwartek) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie.