belka logaSerdecznie zapraszam na posiedzenie Zarządu Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście nad Pilicą.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – WSZYSCY RAZEM”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Informacje dodatkowe:

            Z dokumentem „Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – WSZYSCY RAZEM” można zapoznać się osobiście od poniedziałku do piątku w biurze LGD Wszyscy Razem przy ulicy Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów, w godzinach 7.30 – 15.30 lub 30min przed wyznaczonym terminem Zebrania Zarządu.

Marian Kmieciak
Prezes Zarządu
LGD Wszyscy Razem