V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego

V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego to wielkie przedsięwzięcie realizowane przez LGD Perły Mazowsza, w którym Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” miała przyjemność uczestniczyć. W imprezie uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, jednostek naukowych, oświatowych, organizacji pozarządowych, służb mundurowych,  jak również reprezentanci sektora samorządowego / publicznego, w tym burmistrzowie i wójtowie. Kongres dla LGD Wszyscy Razem był znakomitą okazją do zaprezentowania najlepszych produktów lokalnych z naszego regionu takich jak: jabłko, papryka czy obwarzanek odrzywolski.

belka loga2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr: 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 20.02.2017r. w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Klwowie odbyło się II posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem dotyczące wyboru wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów 02/2016 dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la ta 2014- 2020 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Do biura wpłynęło 11 wniosków, których całkowita wartość operacji wyniosła 1 792 119,91 zł. Wszystkie wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, które zostanie przeprowadzone przez LGD „Wszyscy Razem” w związku z realizowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 1 marca o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście nad Pilicą.

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przewodniczący Rady LGD "Wszyscy Razem", w związku z zakończonym naborem wniosków nr 02/2016 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 20 lutego 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie.

posiedzenie Rady

belka loga2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 31.01.2017r. w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Klwowie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem dotyczące wyboru wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów 01/2016 dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la ta 2014- 2020 – podejmowanie działalności gospodarczej. Do biura wpłynęło 21 wniosków, których całkowita wartość operacji wyniosła 1 050 000,00 zł. Wszystkie wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje X edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016.