Zaproszenie na konferencje

belka loga

W dniach 24-26 maja 2024 r. w ramach projektu współpracy „Wspólnie i Oddolnie dla Mieszkańców Obszaru Strategii” odbył się wyjazd studyjny w Bieszczady. Uczestnikami wyjazdu byli liderzy, przedsiębiorcy oraz członkowie LGD „Wszyscy Razem” i LGD „Zapilicze”.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego konkurs „Pojedynek na smaki”, który odbył się podczas dożynek powiatowo-gminnych w Odrzywole 13 sierpnia 2023 r. Konkurs dedykowany był KGW, stowarzyszeniom oraz organizacjom pozarządowym z obszaru Działania LGD „Wszyscy Razem”. Celem realizacji filmu jest promocja KGW, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Wszyscy Razem” oraz ich działań.

Konkurs zorganizowany był w ramach projektu współpracy p.n. „Wspólnie i Oddolnie dla Mieszkańców Obszaru Strategii” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania PROW 2014-2020.

Film dostępny jest pod adresem https://youtu.be/cfubJL8W6Ng