Zapoznaj się z LSR

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” udostępnia Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027. Ten istotny dokument stanowi kluczowe narzędzie określające specyfikę naszego obszaru objętego Lokalną Grupą Działania (LGD) oraz główne priorytety rozwoju. Jeśli jesteście ciekawi naszych planów, serdecznie zapraszamy do biura LGD „Wszyscy Razem” mieszczącego się przy ulicy Szkolnej 1, 26-434 Gielniów. Dokument jest dostępny do wglądu do dnia 30 maja 2023 roku w godzinach 7:30 - 15:30.

Spotkanie robocze

8 maja bieżącego roku odbyło się bardzo intensywne posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu oraz członkowie zespołu do spraw opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata2023-2027.